HomeBanking & Financeကုန္ၾကမ္းအခက္အခဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စက္ရံု (၁၃) ရံုပိတ္သိမ္း။

ကုန္ၾကမ္းအခက္အခဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စက္ရံု (၁၃) ရံုပိတ္သိမ္း။

- Advertisement -

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ စက္ရံု (၁၃) ရံုသည္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားမရရွိျခင္း၊ ဝယ္လက္မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းနဲ႔ စက္ရံုပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အေထြေထြဒါရိုက္တာ ဦးညႊန္႔ဝင္းက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါစက္ရံုမ်ားအနက္ စက္ရံု (၇) ရံုက အၿပီးတိုင္ပိတ္သိမ္းသြားခဲ့ကာ (၄) ရံုက ယာယီပိတ္ထားၿပီး ေနာက္ (၂) ရံုမွာမူ ဝန္ထမ္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္း ဦးညႊန္႔ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါစက္ရံုအမ်ားစုသည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားျဖစ္ၿပီး ဖိနပ္၊ သံမဏိ၊ သစ္၊ စကၠဴနဲ႔ ပံုႏိွပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုမ်ားပါဝင္ကာ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားရဲ႕နာမည္ကိုမူ ဝန္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳေပးရန္ ျငင္းဆန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဦးညႊန္႔ဝင္းက “စက္ရံုပိတ္သြားတာက စီးပြားေရးအရဆံုးရံႈးတာေတြ၊ ကုန္ၾကမ္းဝယ္မရတာေတြနဲ႔ ဝယ္လက္မရွိေတာ့ေတြေၾကာင့္ပါ။” ဟု  ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

- Advertisement -

ယခုကဲ့သို႔စက္ရံုမ်ားပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အႏၱရာယ္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာအလုပ္ရွင္နဲ႔အလုပ္သမားၾကား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနပါတယ္။ အဆုိပါစက္ရံုမ်ားပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမား (၃, ၀၀၀) ေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနဲ႔ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ကမူ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကုန္ၾကမ္းရွားပါးမႈျပႆနာမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

- Advertisement -

ယခုကဲ့သို႔ စက္ရံုမ်ားပိတ္ပစ္ခဲ့ပါက စက္ရံုဘက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိလစာမဟုတ္ဘဲ တစ္ရက္လုပ္ခ အနည္းဆံုး (၄, ၈၀၀) က်ပ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အတြက္ UMFCCI က အစိုးရကို ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျပန္႔ပြားေနသည့္ကာလအတြင္း စက္ရံုမ်ားကို အတိုးႏႈန္းသက္သက္သာသာျဖင့္  ေငြေခ်းေပးရန္လည္း UMFCCI က ဘဏ္မ်ားကို တိုက္တြန္းထားသလို ပိတ္သိမ္းရန္ျပင္ဆင္ေနေသာ စက္ရံုမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊ ဆႏၵျုပျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရကေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

- Advertisement -

ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌ ဦးေအာင္ဝင္းကလည္း လာမယ့္တစ္ပတ္အတြင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု (၂၀) ခန္႔ ထပ္မံပိတ္သိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ပိတ္သိမ္းျခင္းက စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကိုအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ အသံုးခ်ကာ ပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမားသမဂၢနဲ႔ အျခားေသာအလုပ္သမားအခြင့္အေရးအဖဲြ႕ (၁၀) ခုက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရးသမ​ဂၢအဖဲြ႕ရဲ႕ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး ကိုေနလင္းေအာင္က “စက္ရံုေတြပိတ္တာက ကုန္ၾကမ္းေတြမလံုေလာက္တာနဲ႔ တကယ္ပဲဆက္စပ္မႈရွိေနရဲ႕လားဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အတည္ျပဳလို႔မရပါဘူး။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အလုပ္သမားအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးကလည္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Lucky Sky အိတ္စက္ရံုသည္ ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကုန္ၾကမ္းမရရွိႏိုင္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔က ပိတ္သိမ္းသြားခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ စက္ရံုျပန္ဖြင့္ထားေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔ကလည္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္မွ Hua Meng အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုသည္ ကုန္ၾကမ္းမရရွိသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၁,၀၀၀) ကို အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီး စက္ရံုကိုပိတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ကုမၸဏီအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုပါစက္ရံုကို ပိတ္သိမ္းခြင့္မျပဳေသးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

<Zawgyi Version>

 

မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှ စက်ရုံ (၁၃) ရုံသည် ကုန်ကြမ်းများမရရှိခြင်း၊ ဝယ်လက်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းလျှော့ချခြင်းနဲ့ စက်ရုံပိတ်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အထွေထွေဒါရိုက်တာ ဦးညွှန့်ဝင်းက အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစက်ရုံများအနက် စက်ရုံ (၇) ရုံက အပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ကာ (၄) ရုံက ယာယီပိတ်ထားပြီး နောက် (၂) ရုံမှာမူ ဝန်ထမ်းများလျှော့ချထားကြောင်း ဦးညွှန့်ဝင်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဆိုပါစက်ရုံအများစုသည် အထည်ချုပ်စက်ရုံများဖြစ်ပြီး ဖိနပ်၊ သံမဏိ၊ သစ်၊ စက္ကူနဲ့ ပုံနှိပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများပါဝင်ကာ အဆိုပါကုမ္ပဏီများရဲ့နာမည်ကိုမူ ဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုပေးရန် ငြင်းဆန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဦးညွှန့်ဝင်းက “စက်ရုံပိတ်သွားတာက စီးပွားရေးအရဆုံးရှုံးတာတွေ၊ ကုန်ကြမ်းဝယ်မရတာတွေနဲ့ ဝယ်လက်မရှိတော့တွေကြောင့်ပါ။” ဟု  ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ယခုကဲ့သို့စက်ရုံများပိတ်သိမ်းခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြစ်ပွားနေသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အခြားသောအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနဲ့လည်း ပတ်သက်နေပါတယ်။ အဆိုပါစက်ရုံများပိတ်သိမ်းခဲ့ခြင်းကြောင့် အလုပ်သမား (၃, ၀၀၀) ကျော် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနဲ့ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) ကမူ အထည်ချုပ်စက်ရုံများအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကုန်ကြမ်းရှားပါးမှုပြဿနာများနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ယခုကဲ့သို့ စက်ရုံများပိတ်ပစ်ခဲ့ပါက စက်ရုံဘက်မှ ဝန်ထမ်းများအတွက် လက်ရှိလစာမဟုတ်ဘဲ တစ်ရက်လုပ်ခ အနည်းဆုံး (၄, ၈၀၀) ကျပ် လျော်ကြေးပေးရန်အတွက် UMFCCI က အစိုးရကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားနေသည့်ကာလအတွင်း စက်ရုံများကို အတိုးနှုန်းသက်သက်သာသာဖြင့်  ငွေချေးပေးရန်လည်း UMFCCI က ဘဏ်များကို တိုက်တွန်းထားသလို ပိတ်သိမ်းရန်ပြင်ဆင်နေသော စက်ရုံများကို သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ ဆန္ဒြုပခြင်းများမပြုလုပ်ရန် အစိုးရကတောင်းဆိုထားပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဌ ဦးအောင်ဝင်းကလည်း လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်း အထည်ချုပ်စက်ရုံ (၂၀) ခန့် ထပ်မံပိတ်သိမ်းရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုကဲ့သို့ ပိတ်သိမ်းခြင်းက စက်ရုံများအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးချကာ ပိတ်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အလုပ်သမားသမဂ္ဂနဲ့ အခြားသောအလုပ်သမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့ (၁၀) ခုက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂအဖွဲ့ရဲ့ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး ကိုနေလင်းအောင်က “စက်ရုံတွေပိတ်တာက ကုန်ကြမ်းတွေမလုံလောက်တာနဲ့ တကယ်ပဲဆက်စပ်မှုရှိနေရဲ့လားဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ အတည်ပြုလို့မရပါဘူး။” ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဒါ့အပြင် အလုပ်သမားအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးကလည်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Lucky Sky အိတ်စက်ရုံသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကုန်ကြမ်းမရရှိနိုင်ဟု အကြောင်းပြကာ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့က ပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်၌ ဝန်ထမ်းအသစ်များဖြင့် စက်ရုံပြန်ဖွင့်ထားကြောင်း  ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၉) ရက်နေ့ကလည်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့နယ်မှ Hua Meng အထည်ချုပ်စက်ရုံသည် ကုန်ကြမ်းမရရှိသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဝန်ထမ်းပေါင်း (၁,၀၀၀) ကို အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီး စက်ရုံကိုပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ ဝန်ထမ်းများနဲ့ ကုမ္ပဏီအကြား အငြင်းပွားမှုများရှိနေခြင်းကြောင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက အဆိုပါစက်ရုံကို ပိတ်သိမ်းခွင့်မပြုသေးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။

<Unicode Version>

 

Source ~ Irrawaddy

#HM(Soshwe)

#soshwenews

#soshweforyourdailylife

#likeandshare

 

 

- Advertisement -

Must Read